BIP

Informacje o jednostce

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Rudolfa Zaręby
plac Wolności 4
43-100 Tychy
tel./fax 32 227 22 12

email: sp1@oswiata.tychy.pl
www.sp1.tychy.edu.pl


 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Rudolfa Zaręby w Tychach jest spadkobierczynią wielowiekowych tradycji szkolnictwa tyskiego. Silnie osadzona w środowisku lokalnym posiada niepowtarzalny klimat i rodzinną atmosferę. Wysoko wykwalifikowani i życzliwi nauczyciele gwarantują najlepszy poziom nauczania. Spośród przebogatej oferty programów, projektów i przedsięwzięć wybierają najbardziej odpowiadające potrzebom i możliwościom uczniów, wyrównując szanse edukacyjne, rozwijając zdolności i talenty. W realizacji zadań szkoły pomaga świetna baza materialna i posiadane pomoce naukowe – pracownia komputerowa, pracownie multimedialne, tablica interaktywna, biblioteka z czytelnią, sala gimnastyczna i do gimnastyki korekcyjnej, kącik zabaw, plac zabaw i obiekty sportowe. Efektem są wysokie wyniki nauczania, nagrody w konkursach wiedzy, konkursach plastycznych, zawodach sportowych, bardzo wysoki wynik sprawdzianu szóstoklasisty. Ciekawe zajęcia i pyszne obiady oferuje świetlica. Kalendarz roku szkolnego zawiera wiele imprez dla uczniów, rodziców i środowiska lokalnego. Od lat szkoła organizuje konkursy o zasięgu miejskim i regionalnym.

 


Wyświetl większą mapę

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
4 2017-09-05 09:25:16 Zmiana publikacji sp1
5 2017-09-01 14:08:27 Zmiana publikacji sp1
6 2017-09-01 13:15:19 Zmiana publikacji sp1


stronę wyświetlono 16881 razy Artykuł wyświetlony 16881 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.