BIP

Informacje o jednostce

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Rudolfa Zaręby
plac Wolności 4
43-100 Tychy
tel./fax 32 227 22 12

email: sp1@oswiata.tychy.pl
www.sp1.tychy.edu.pl


 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Rudolfa Zaręby w Tychach jest spadkobierczynią wielowiekowych tradycji szkolnictwa tyskiego. Silnie osadzona w środowisku lokalnym posiada niepowtarzalny klimat i rodzinną atmosferę. Wysoko wykwalifikowani i życzliwi nauczyciele gwarantują najlepszy poziom nauczania. Spośród przebogatej oferty programów, projektów i przedsięwzięć wybierają najbardziej odpowiadające potrzebom i możliwościom uczniów, wyrównując szanse edukacyjne, rozwijając zdolności i talenty. W realizacji zadań szkoły pomaga świetna baza materialna i posiadane pomoce naukowe – pracownia komputerowa, pracownie multimedialne, tablica interaktywna, biblioteka z czytelnią, sala gimnastyczna i do gimnastyki korekcyjnej, kącik zabaw, plac zabaw i obiekty sportowe. Efektem są wysokie wyniki nauczania, nagrody w konkursach wiedzy, konkursach plastycznych, zawodach sportowych, bardzo wysoki wynik sprawdzianu szóstoklasisty. Ciekawe zajęcia i pyszne obiady oferuje świetlica. Kalendarz roku szkolnego zawiera wiele imprez dla uczniów, rodziców i środowiska lokalnego. Od lat szkoła organizuje konkursy o zasięgu miejskim i regionalnym.

 


Wyświetl większą mapę

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
4 2017-09-05 09:25:16 Zmiana publikacji sp1
5 2017-09-01 14:08:27 Zmiana publikacji sp1
6 2017-09-01 13:15:19 Zmiana publikacji sp1


stronę wyświetlono 13788 razy Artykuł wyświetlony 13788 razy